radek

adwokat Radosław Nysztalpartner zarządzający, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2002-2005 odbywał aplikację w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie, którą zakończył złożeniem egzaminu adwokackiego z wynikiem bardzo dobrym. Od 2006r. prowadził indywidualną kancelarię adwokacką w Kętrzynie. Laureat konkursów oratorskich, reprezentował olsztyńską Izbę Adwokacką na regionalnych konkursach oratorskich. W latach 2007-2010 był członkiem Zespołu Wizytatorów przy ORA w Olsztynie (w kadencji 2007-2010 oraz aktualnie). Obecnie (przez dwie kadencje od 2010r.) jest sędzią Sądu Dyscyplinarnego. Od grudnia 2012r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej POLSKIE BUDOWNICTWO CZYNSZOWE w Olsztynie. Posiada bogate doświadczenie zawodowe z zakresu prawa cywilnego oraz negocjacji umów (m.in. w sprawach budowy elektrowni wiatrowych oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych). Dwukrotny wicemistrz Polski (2013-2014) adwokatów w wędkarstwie spinningowym. Miłośnik muzyki organowej, fotograf, aktywnie uprawia sporty (uczestnik Spartan Race w Londynie w sierpniu 2014r.)


adwokat Sławomir Szubstarski  – partner zarządzający, zawód adwokata wykonuje od 2011 roku, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pracy magisterskiej opracowanej pod kierownictwem prof. dra hab. Tadeusza Jasudowicza, zajmował się tematem prawa rodziny do pomocy i opieki na tle europejskich standardów międzynarodowych. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa kontynuował studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w zakresie prawa europejskiego. Od 2007 roku jest członkiem Olsztyńskiej Izby Adwokackiej, w której też aplikował do zawodu adwokata. Mediator Stowarzyszenia „Mediacje Polska”, wpisany na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach. Od 2012 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „DOM” sp. z o.o. z siedzibą w Kętrzynie.


 lukasz

adw. Łukasz Nysztal   – partner zarządzający, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Tytuł magistra prawa uzyskał w 2004r. W pracy magisterskiej pod kierownictwem prof. Stanisława Prutisa, zajmował się tematem odpowiedzialności za długi spadkowe. W latach 2004-2008 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie składając egzamin adwokacki z oceną bardzo dobrą.
Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i karnym. Prywatnie – motocyklista, członek Motocyklowego Klubu Adwokatury Polskiej.


 

adwokat Marta Żuchlińska – absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie ze specjalnością sądową. Tytuł magistra uzyskała w lipcu 2011 r., broniąc pracę dyplomową z zakresu umowy darowizny, napisaną w Katedrze Prawa prywatnego i gospodarczego pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Młynarczyka. Od 2012r. odbywała aplikację w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie, zakończoną złożeniem egzaminu adwokackiego w marcu 2015r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie zobowiązań.


 

aplikant adwokacki Małgorzata Kędzierska – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pracę magisterską napisała w Zakładzie Postępowania Karnego pod kierunkiem Prof. dr hab. Cezarego Kuleszy na temat: Dyrektywa „audiatur et altera pars” jako niezbędny element orzekania w procesie karnym. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych i jest autorką kilku artykułów poświęconych problematyce udziału środków masowego przekazu w procesie karnym. Szczególnym przedmiotem jej zainteresowania jest szeroko rozumiane Prawo prasowe. Od 2014r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie.


pawelsocha

aplikant adwokacki Paweł Socha – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko­Mazurskiego w Olsztynie, autor pracy magisterskiej pt: Broń palna w polskim prawie karnym. Od 2014 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Olsztynie. Zajmuje się głównie prawem karnym i cywilnym. Specjalista w zakresie legislacji aktów prawa wewnętrznego. Autor bloga prawniczego www.sochapavel.wordpress.com/. Jego zainteresowania to wędkarstwo i sport.


Anna Fąs – asystent, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Specjalista z zakresu prawa lokalowego oraz postępowania egzekucyjnego.


justynaterlik

Justyna Terlik – asystent, Studentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, kierunek Administracja o profilu praktycznym.

mediafb_1