Obsługa firm

W ramach pomocy prawnej podmiotom gospodarczym Kancelaria zajmuje się:

  • prowadzeniem stałej i kompleksowej obsługi prawnej
  • prowadzeniem spraw sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i karnego
  • sporządzaniem opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, krytyczne poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo
  • przygotowywaniem projektów umów oraz negocjowaniem i konsultowaniem przedstawionych do analizy kontraktów
  • dochodzeniem należności od dłużników

Do grona naszych stałych klientów należą banki, centra handlowe, podmioty zarządzające nieruchomościami, producenci mebli oraz przedstawiciele branży hotelarskiej, kamieniarskiej i budownictwa mieszkaniowego.

W ramach zlecenia stałej obsługi prawnej istnieje możliwość ustalenia miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego według indywidualnie uzgodnionej stawki.
Close Menu