Rozwody

W sytuacji zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego reprezentujemy naszych klientów w procesach o rozwód. W zależności od postulatu naszych klientów kładziemy nacisk bądź na ustalenie winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego, bądź na efektywne i sprawne uzyskanie orzeczenia rozwodowego.

Mając świadomość silnych więzi emocjonalnych rodziców z dziećmi, przy reprezentacji klientów szczególną uwagę poświęcamy kwestii odpowiedniego (zgodnego z dobrem dziecka) ustalenia stosunków rodziców z dziećmi, tj. w zakresie władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu dzieci, ich kontaktów z drugim rodzicem, alimentów.

W przypadkach tego wymagających precyzujemy stanowisko klienta w zakresie korzystania ze wspólnego mieszkania po ustaniu małżeństwa.

Close Menu