Odszkodowania

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych – zarówno w zakresie szkód materialnych (za zniszczone lub uszkodzone pojazdy oraz z tytułu najmu pojazdu zastępczego na czas naprawy), jak i w zakresie szkód osobowych (uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu). Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych zasad wynagrodzenia za prowadzenie tego typu spraw, bez konieczności uiszczania przez klienta „z góry” żadnych wpłat na rzecz adwokata.

Rozliczenie następuje dopiero z chwilą uzyskania odszkodowania od zakładu ubezpieczeń lub od sprawcy szkody obowiązanego do jej naprawienia – na zasadach procentowego udziału w wypłaconej kwocie odszkodowania.

Dochodzenie odszkodowań najczęściej rozpoczynamy od reprezentacji klienta jako pokrzywdzonego w procesie karnym przeciwko sprawcy wypadku.

Close Menu